Quiz ơi là quít

Welcome to your Đánh giá

Name
Email
phone
Trí thông minh là một điều rất cơ bản về con người bạn và bạn không thể thay đổi được nó nhiều.
Bạn có thể học được nhiều kiến thức mới, nhưng bạn không thể thực sự thay đổi được mức độ thông minh của mình.
Dù trí thông minh của bạn ở mức độ nào thì bạn vẫn luôn có thể thay đổi được nó.
Bạn luôn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với mức độ thông minh của mình.
Bạn là một tuýp người nhất định, và không thể làm gì nhiều để thực sự thay đổi điều đó.
Dù thuộc tuýp người nào, bạn vẫn luôn có thể thay đổi bản thân một cách đáng kể.
Bạn có thể làm mọi việc theo cách khác đi, nhưng những yếu tố quan trọng thể hiện con người bạn vẫn không thể thay đổi được.
Bạn luôn có thể thay đổi những điểm cơ bản về con người mình.