TÀI LIỆU MIỄN PHÍ: OKR CÁ NHÂN

OKR CÁ NHÂN giúp bạn đặt mục tiêu tốt hơn, xử lý vấn đề gọn gàng hơn, có trách nhiệm với bản thân hơn. Công việc nhờ đó mà thăng tiến, cuộc sống nhờ đó mà chất lượng hơn.

Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn

  • Xây dựng

    Thiết kế OKR cho riêng mình

  • Đo lường

    Theo dõi tiến độ & phản hồi liên tục

  • Cải tiến

    Loại bỏ những gì cản trở