Nhìn từ Coronavirus: Những vấn đề của đa số doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm

2021-02-05T16:54:46+07:00Đào tạo thời đại Covid|

Nhìn từ cách phản ứng trước thảm họa coronavirus của chính quyền Trung Quốc, chúng ta cũng có thể đối chiếu và nghiệm ra [...]