KẾT THÚC KHÓA HỌC, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ MÔ TẢ ĐƯỢC

 • Các loại hình bất động sản

 • Cách thẩm định giá sản phẩm bất động sản

 • Những khái niệm cơ bản về dòng tiền trong đầu tư bất động sản

 • Cách phân tích thị trường bất động sản

 • Cách xây dựng một bài thuyết trình sản phẩm bất động sản

 • Các luật cơ bản trong kinh doanh và môi giới sản phẩm bất động sản

THông tin khóa học

 • Ai nên học khóa học này?
  • Nhân viên kinh doanh và môi giới bất động sản
  • Nhà đầu tư bất động sản
 • Học phí thì sao?

  Học phí khóa học là 560.000 VNĐ

 • Thời hạn khóa học

  Bạn sẽ được học khóa học mãi mãi

Một bài học trong khóa học