Đa dạng mọi chủ đề

Kiến thức chuẩn quốc tế

Học theo lịch trình của riêng bạn

KHÓA HỌC ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Quản lí sự thay đổi và chuyển tiếp (LCX)

Hoàn thành mọi việc với Kanban (KBX)

OKR

Quản trị theo Mục tiêu (OKR)

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Hoàn thành mọi việc với Kanban (KBX)

Tư duy phát triển (GMX)

Học cách học (LHX)

Trí tuệ Nhân tạo (AIX)

Xây dựng thư viện kiến thức của riêng mình để phát triển sự nghiệp!

Hơn 30 khóa học với nội dung được cập nhật bổ sung hàng tháng

Kỹ năng Giao tiếp (CSX)

Kaizen Retrospective (KRX)

Quản lí sự thay đổi (LCX)

Xây dựng nhóm hiệu năng cao (TWX)

Kỹ năng Quản lý (MSX)

Kĩ năng thương lượng (NSX)

Kĩ năng thương lượng dành cho Quản lý (Neo NDX)

OKR

Quản trị theo mục tiêu (OKX)

Ra quyết định, Giải quyết Vấn đề (PDX)

Ra quyết định, Giải quyết Vấn đề dành cho Quản lý (DMX)

Quản trị Dự án (PMX)

Kỹ năng Thuyết trình (PSX)

Quản lý không cu li (SCX)

Dịch vụ khách hàng (SMX)

Huấn luyện và đào tạo nhân viên (TCX)

Quản lí Thời gian và Năng suất (TMX)

Kỹ năng Giảng dạy (TSX)

10000+ người đã thay đổi sự nghiệp và cuộc sống

Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng (NPS)  trên 60% cho mỗi khóa học. Người học nâng cao kỹ năng công việc, được thăng chức, tăng lương, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Được tin tưởng bởi hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ