Cải thiện kĩ năng, thăng tiến sự nghiệp

Kiến thức tiêu chuẩn quốc tế

Các bài học video với nền tảng là những kiến thức hàng đầu thế giới

Vừa học vừa kiểm tra kiến thức

Một câu quiz nho nhỏ sau mỗi bài, giúp review và thúc đẩy tinh thần học

Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Chứng nhận bạn đã hoàn thành khóa học, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc

Hơn 11000 người đến từ các doanh nghiệp lớn nhỏ đã thực sự thay đổi sự nghiệp và cuộc sống

Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng (NPS) >60% cho mỗi khóa học. Người học nâng cao kỹ năng công việc, được thăng chức, tăng lương, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

 

Thoải mái lựa chọn trong 50+ khóa học, với 1300+ bài học video, các biểu mẫu, case study, bài đọc bên trong

dao tao hoi nhap

Hoàn thành mọi việc với Kanban 

690.000đ

Lãnh đạo 4.0

1.155.000đ

OKR

Quản trị hướng mục tiêu theo OKR 

499.000đ

Quản lý thời gian 

360.000đ

Quản trị hướng mục tiêu theo OKR (nâng cao)

1.570.000đ

Huấn luyện và đào tạo nhân viên 

780.000đ

Ky nang thuong luong danh cho quan ly

Kỹ năng thương lượng (dành cho quản lí)

1.755.000đ

Ky nang thuong luong danh cho nhan vien- feature

Kỹ năng thương lượng (dành cho nhân viên)

1.755.000đ

Tư duy chiến lược

780.000đ

Kĩ năng giảng dạy

780.000đ

Làm chủ dịch vụ khách hàng

780.000đ

Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

1.380.000đ

Đột phá năng suất cá nhân

360.000đ

dao tao hoi nhap

Đào tạo nhân viên mới

1.140.000đ

Ra quyết định và giải quyết vấn đề (dành cho quản lí)

1.590.000đ

Khoa hoc online Lam viec tu xa

Quản lí dự án

780.000đ

Scrum Essence

800.000đ

Kỹ năng quản lí

920.000đ

Khóa học EMX

Quản trị cảm xúc

780.000đ

Kaizen Retrospective

780.000đ

Thuyết trình ấn tượng

780.000đ

Kỹ năng giao tiếp

Chương trình khuyến mãi

360.000đ

Tuyển dụng và đánh giá nhân viên

1.155.000đ

Phân tích, tổng hợp thông tin, lập báo cáo

1.040.000đ

Xây dựng nhóm làm việc hiệu năng cao

780.000đ