KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Xây dựng nhóm hiệu năng cao

Giá: 780.000 VNĐ

Quản lí sự thay đổi và chuyển tiếp 

Giá: 1.380.000 VNĐ

Ky nang thuong luong danh cho quan ly

Kĩ năng thương lượng dành cho Quản lý 

Giá: 1.755.000 VNĐ

Huấn luyện và đào tạo nhân viên 

Giá: 780.000 VNĐ

Kỹ năng Quản lý nhóm

Giá: 999.000 VNĐ

Ra quyết định, Giải quyết Vấn đề dành cho Quản lý

Giá: 1.590.000 VNĐ

Quản lý khủng hoảng

Giá: 920.000 VNĐ