KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

OKR

Quản trị theo mục tiêu với OKR (tiêu chuẩn)

Giá 499.000 VNĐ

Quản trị theo mục tiêu với OKR (nâng cao)

Giá: 1.570.000 VNĐ

Khoa hoc online Lam viec tu xa

Quản lý Dự án 

Giá: 780.000 VNĐ

Scrum Essence

Giá: 800.000 VNĐ

Lãnh đạo 4.0

Giá: 1.155.000 VNĐ

Khoa hoc online Lam viec tu xa

Tài chính dành cho Quản lý

Giá: 560.000 VNĐ

(Đang cập nhật)

Tư duy chiến lược

Giá: 780.000 VNĐ