LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ quy trình tuyển dụng căn bản;
 • Xác định được những vấn đề tuyển dụng cơ bản;
 • Cách thức để giữ chân người tài;
 • Phát triển những nhân viên tài năng;
 • Nhận thức các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyển dụng và duy trì nhân viên;
 • Biết cách hướng dẫn nhân viên xây dựng mục tiêu;
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên;
 • Kiểm tra được hiệu suất làm việc của nhân viên;
 •  Cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên;
 • Vượt qua những trở ngại trong hoạt động đánh giá nhân viên

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

THông tin khóa học

 • Đối tượng
  • Quản lý cấp trung
  • Cán bộ tuyển dụng
 • Số lượng video

  36 videos

 • Thời lượng

  Khoảng 2.5 giờ

 • Học phí

  1.155.000 VNĐ

Một số nội dung chính

Tuyển dụng nhân viên của bạn

 • Xác định yêu cầu tuyển dụng như thế nào?
 • Làm thế nào để tuyển chọn những ứng viên triển vọng?
 • Xây dựng kết cấu cho buổi phỏng vấn của bạn
 • Đánh giá ứng viên của bạn
 • Ra quyết định và đề xuất công việc

Giữ chân nhân viên của bạn

 • Những yếu tố giữ chân nhân viên của bạn
 • Những lý do khiến nhân viên ra đi
 • Bí quyết quản lý để duy trì nhân viên
 • Phân loại nhân viên theo giá trị kinh tế cho công ty
 • Các chiến lược duy trì nhân viên theo hướng thị trường

Đánh giá nhân viên của bạn

 • Quy trình 8 bước để đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả
 • Kiểm tra hiệu suất làm việc so với mục tiêu
 • Lắng nghe hiệu quả
 • Đặt câu hỏi với người khác như thế nào?
 • Vấn đề trầm cảm trong doanh nghiệp