LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

 • Các khái niệm và đặc điểm liên quan đến thị trường bất động sản

 • Các bước để thực hiện nghiên cứu thị trường bất động sản dựa trên các dữ liệu định vị và định lượng

 • Cách sử dụng các công cụ phân tích thị trường bất động sản

 • Cách định giá bất động sản

 • Cách đánh giá tiềm năng của bất động sản

THông tin khóa học

 • Ai nên học khóa học này?
  • Nhân viên kinh doanh và môi giới bất động sản
  • Nhà đầu tư bất động sản
 • Học phí thì sao?

  Khóa học hoàn toàn miễn phí dành cho bạn

 • Thời hạn khóa học

  Bạn sẽ được học khóa học mãi mãi

BÀI HỌC TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Hãy xem thử một bài học nhé