BẠN ĐANG GẶP TÌNH TRẠNG

 • Sản phẩm bạn tham gia phát triển không biết đến lúc nào mới có thể phát hành (release)

 • Ngày phát hành liên tục bị lùi

 • Sản phẩm vẫn thiếu ổn định dù đã sát ngày phát hành

 • Việc lập kế hoạch quá mất thì giờ mà dự án vẫn không đâu vào đâu

 • Rất khó để thay đổi giữa chừng dù rất cần

 • Chất lượng sản phẩm cứ giảm sút qua thời gian

 • Đội ngũ rất vất vả đối mặt với các deadline, phải thường xuyên làm thêm giờ và rất hay stress

 • Đội ngũ làm việc căng thẳng, nhưng thiếu gắn kết và không làm chủ được quá trình làm việc

 • Không biết cách nào gia tăng năng suất và chất lượng dự án

 • Không thể thu xếp thời gian để tham gia các khóa học offline

BẠN CÓ BIẾT?

 • Scrum tăng khả năng thành công cho dự án hơn 3 lần

 • Gần 2/3 các đội dự án Agile sử dụng Scrum để làm việc và vượt qua các nỗi đau triền miên đã nêu bên trên

 • Scrum được xây dựng dựa trên những nguyên lí tổ chức và quản lí tối ưu đã được nghiên cứu kĩ lưỡng và kiểm chứng thực tiễn qua hàng thập kỉ

 • Scrum dễ hiểu, nhưng khó tinh thông, cần học hỏi cẩn thận để tránh mắc lỗi dùng sai

 • Những tổ chức lớn nhất như Microsoft, Google, Saleforce, Amazon, Facebook cũng như những startup chưa có tên tuổi đã dùng Scrum

 • Scrum được dùng cho cả dự án phần mềm, phần cứng, marketing, giáo dục, v.v… Hữu dụng mọi nơi!

 • Học online là biện pháp phù hợp nhất cho những người bận rộn

BẠN HỌC GÌ Ở KHÓA HỌC SCRUM ESSENCE?

Bạn sẽ học những điều cốt yếu nhất, tinh túy nhất để hiểu đúng Scrum, vận dụng Scrum đúng cách vào công việc, bao gồm:

 • LẬP KẾ HOẠCH KHẢ THI VÀ LINH HOẠT

 • TỔ CHỨC HỌP HẰNG NGÀY HIỆU QUẢ

 • BIẾT CÁCH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

 • BIẾT CÁCH CẢI TIẾN LIÊN TỤC CÁCH LÀM ĐỂ KHÔNG NGỪNG GIA TĂNG NĂNG SUẤT NHÓM

 • BIẾT CÁCH GIA TĂNG HIỆU QUẢ CỘNG TÁC NHÓM ĐỂ TẠO RA SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

 • Bạn sẽ được làm Scrum thật hiệu quả.

TỔNG QUAN KHUNG LÀM VIỆC SCRUM

Scrum-overview

NHỮNG AI NÊN HỌC KHÓA SCRUM ESSENCE?

 • NHỮNG LẬP TRÌNH VIÊN, TESTER, QA, UI DESIGNER ĐANG HOẶC SẮP THAM GIA CÁC DỰ ÁN AGILE

 • CÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PM)

 • CÁC NHÀ QUẢN LÍ MUỐN HIỂU TƯỜNG TẬN AGILE TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC SANG AGILE

 • CÁC TEAM LEAD CHƯA CÓ ĐƯỢC CÔNG CỤ MẠNH ĐỂ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NHÓM

 • CÁC STARTUP ĐANG MONG MUỐN CHUYÊN NGHIỆP HÓA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA MÌNH

BẠN ĐƯỢC LỢI GÌ TỪ KHÓA SCRUM ESSENCE?

 • Hiểu đúng triết lí và giá trị của Scrum để vận dụng cho đúng

 • Phát triển sản phẩm và quản trị dự án linh hoạt với Scrum

 • Học xong làm được việc ngay

NỘI DUNG KHÓA HỌC

TỔNG QUAN VỀ SCRUM

 • Giới thiệu khóa học
 • Làm quen với Scrum
 • Vòng đời của một quy trình sản xuất Scrum?

TỔ CHỨC NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

 • Nhóm Scrum
 • Vai trò Product Owner
 • Vai trò ScrumMaster
 • Vai trò Nhóm Phát triển

TẠO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Phần tăng trưởng chuyển giao được của sản phẩm
 • Định nghĩa Hoàn thành

VẬN HÀNH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG

 • Lập kế hoạch Sprint
 • Ước tính
 • Planning Poker
 • Scrum hằng ngày
 • Sơ kết Sprint
 • Cải tiến Sprint
 • Làm mịn Product Backlog
 • Theo dõi tiến độ của Sprint
 • Theo dõi tiến độ Sản phẩm

Học phí của khoá học là 800.000 VNĐ

GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC CHẦN CHỪ