LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Hoàn thành công việc nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn
 • Dừng việc lãng phí thời gian bằng cách nhận diện và tránh các loại lãng phí
 • Cách thức ưu tiên hoá công việc để hoàn thành những việc quan trọng
 • Đặt mục tiêu dựa trên kết quả mong muốn để đảm bảo mọi nỗ lực sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu
 • Tạo các kế hoạch hàng tuần để tránh sự trì hoãn
 • Sử dụng các chiến lược quản lí thời gian để tránh những sao lãng
 • Cảm thấy tự tin rằng bản thân đang tiến bộ và tập trung vào các ưu tiên hàng đầu

THông tin khóa học

Học phí của khóa học là 360.000 VNĐ

Thời lượng: ~ 1 giờ 30 phút

Số lượng video bài học: 21

NỘI DUNG CHI TIẾT

 • Sự tai hại của đa nhiệm và cách phòng tránh
 • Phân biệt sử dụng thời gian và đầu tư thời gian
 • Tại sao tập thể dục lại tốt cho công việc
 • Bí mật năng suất của Warren Buffett
 • Cách ưu tiên công việc sử dụng kỹ thuật MoScoW
 • Tổ chức cuộc họp hiệu quả
 • Dùng danh sách công việc cần làm như thế nào?
 • Đóng khung thời gian, gia tăng năng suất
 • Tạo checklist công việc
 • Nói không để năng suất hơn: dùng danh sách Ngừng-Làm
 • Các loại lãng phí ở văn phòng
 • Làm sao để đọc nhanh hơn và ghi nhớ nhiều hơn
 • Sử dụng kỹ thuật Cornell để tối đa hóa hiệu quả việc ghi chép
 • Sử dụng Evernote để ghi chép hiệu quả
 • Những công cụ theo dõi lịch làm việc của bạn

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC