Kết thúc khóa học bạn có thể

  • Hiểu và phân biệt được các khái niệm dữ liệu, thông tin, tri thức
  • Sử dụng các phương pháp và mô hình để quản trị thông tin và tri thức
  • Phân tích, xử lý và giải thích được thông tin thu thập được
  • Sử dụng được các phương pháp để tạo thói quen tổ chức kho quản trị tri thức cá nhân
  • Hiểu khái niệm, cách phân loại và bố cục của báo cáo kinh doanh
  • Nắm được những nguyên tắc cơ bản để viết một báo cáo kinh doanh chất lượng và dễ đọc

THông tin khóa học

Số lượng video: 32

Tổng thời lượng video: ~2 giờ

Học phí: 1.040.000 VNĐ – giảm 50% còn 520.000 VNĐ dịp Quốc khánh (thời hạn đăng ký: 04/09/2020)