LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

 • Hiểu vai trò của một nhà môi giới bất động sản

 • Chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc môi giới bất động sản

 • Cách sử dụng công cụ, phương pháp bán hàng nói chung và môi giới bất động sản nói riêng

 • Các kỹ thuật duy trì động lực và năng suất trong công việc môi giới bất động sản

 • Cách đánh giá tiềm năng của bất động sản

THông tin khóa học

 • Ai nên học khóa học này?
  • Nhân viên kinh doanh và môi giới bất động sản
  • Nhà đầu tư bất động sản
 • Học phí thì sao?

  Học phí khóa học là 360.000 VNĐ

 • Thời hạn khóa học

  Bạn sẽ được học khóa học mãi mãi

Một bài học trong khóa học