LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

  • Nắm vững các chiến lược hành động để “lập trình” lại tư duy của bạn và đạt được thành công với vai trò lãnh đạo
  • Tạo và theo dõi chiến lược kinh doanh của tổ chức
  • Lập kế hoạch chiến lược, xác định lợi thế cạnh tranh của tổ chức và các kĩ năng cốt lõi khác
  • Thiết lập mối quan hệ làm việc tốt hơn giữa các phòng ban trong tổ chức
  • Xây dựng sự tự tin để trở thành một nhà lãnh đạo suốt đời trong công việc và cuộc sống

THông tin khóa học

Chủ đề: Chiến lược và thiết lập nguồn lực thiết yếu

Thời lượng: 3.5 giờ

Đối tượng: Quản lý cấp trung

Giá: 1.155.000 VNĐ