NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

Quản lí thời gian và năng suất khi làm việc từ xa

 • Đặt mục tiêu cá nhân theo kiểu OKR
 • Tạo checklist công việc như thế nào
 • Sử dụng Kanban để tổ chức công việc cá nhân
 • Bí mật năng suất của Warren Buffet
 • Dùng ma trận Eisenhower để đặt độ ưu tiên

Quản lý cảm xúc và năng lượng khi làm việc từ xa

 • Hiểu não bộ của bạn
 • Stress là gì và tại sao bạn nên để ý đến nó
 • Quản lý năng lượng bản thân như thế nào
 • Thực hành thiền chánh niệm như thế nào?
 • 3 gợi ý giúp bạn kiểm soát cảm xúc của bản thân

Giao tiếp từ xa hiệu quả

 • Tham gia tích cực buổi họp
 • Gửi email trong chánh niệm
 • Giao tiếp qua điện thoại hiệu quả
 • Lắng nghe hiệu quả
 • Đặt câu hỏi với người khác như thế nào?

Đánh giá mức độ tài chính của tổ chức

 • 4 quan điểm để đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp
 • Xem xét khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp
 • Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo thu nhập
 • Các hình thức cấp vốn bên ngoài bạn cần biết
 • Đánh giá quá trình cấp vốn theo vòng đời công ty như thế nào?