LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

 • Xác định khách hàng tiềm năng và đường đi để tiếp cận họ

 • Mô tả được cách đánh giá trạng thái của khách hàng tiềm năng thông qua các  tiêu chí khác nhau

 • Phân biệt được các chỉ số cơ bản để đo lường hiệu quả của việc tiếp cận khách hàng

 • Trình bày được cách tận dụng các kênh tiếp thị trực tuyến và trực tiếp để tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả

 • Tối ưu quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng

THông tin khóa học

 • Ai nên học khóa học này?

  Nhân viên bán hàng và tiếp thị

 • Học phí thì sao?

  Học phí khóa học là 560.000 VNĐ

 • Thời hạn khóa học

  Bạn sẽ được học khóa học mãi mãi

Một bài học trong khóa học