LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Giải thích rõ vai trò, ý nghĩa của việc gây ảnh hưởng thuyết phục trong công việc
 • Xây dựng bài trình bày thuyết phục dựa trên các nguyên tắc gây ảnh hưởng, thuyết phục
 • Phân tích đối tượng khán giả để xây dựng bài thuyết trình phù hợp
 • Tổ chức được bài trình bày thuyết phục ở cả khía cạnh logic lẫn cảm xúc
 • Sử dụng được các phương tiện truyền thông hiệu quả trong thuyết trình
 • Sử dụng phi ngôn từ hợp lý khi trình bày bài nói
 • Kiểm soát được nỗi sợ sân khấu
 • Tận dụng được tối đa phần hỏi đáp để thuyết phục
 • Trình bày thuyết phục một đề xuất với quản lý
 • Vận dụng được các nguyên tắc thuyết phục, hùnh biện theo phong cách Hy Lạp
 • Vượt qua được sự chống đối khi trình bày, thuyết phục
 • Đo lường tác động của bài nói đến người nghe

THông tin khóa học

Học phí của khóa học là 780.000 VNĐ

Số lượng video: 20

NỘI DUNG CHI TIẾT

Gây ảnh hưởng và Thuyết phục

 • Quyền lực và tầm ảnh hưởng
 • 3 cách để gây ảnh hưởng
 • Các yếu tố của thuyết phục
 • 6 vũ khí gây ảnh hưởng, thuyết phục

Kỹ thuật thuyết trình, thuyết phục

 • Hiểu đối tượng thuyết phục của bạn
 • Tổ chức bài thuyết trình
 • Sử dụng các phương tiện truyền thông hỗ trợ thuyết trình
 • 9 lỗi thường gặp khi soạn bài thuyết trình bằng Power Point
 • Kiểm soát nỗi sợ sân khấu
 • Cách thu hút người nghe vào bài thuyết trình
 • Tận dụng tối đa phần hỏi đáp
 • Elevator Pitch là gì?
 • Làm sao để thuyết trình tuyệt đỉnh?
 • Thuyết phục quản lý đồng ý với đề xuất của bạn

Nâng cao năng lực thuyết phục

 • Thuyết trình theo phương pháp của người Hy Lạp
 • 4 phương thức hùng biện
 • Thể hiện cảm xúc khi thuyết trình như thế nào?
 • Vượt qua sự chống đối
 • 7 gợi ý để thành công với kể chuyện
 • Đánh giá tác động bài nói của bạn

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC