Khóa học này sẽ giúp bạn

 • Xác định lợi ích của việc đào tạo, huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 • Mô tả lợi ích của việc đào tạo, huấn luyện & kèm cặp nhân viên trong tổ chức
 • Tổ chức được buổi đào tạo hiệu quả
 • Thực hiện được các bước cụ thể trong quy trình Huấn luyện nhân viên
 • Tiến hành được các phiên huấn luyện cụ thể cho nhân viên sáng giá, thông thường, chậm tiến
 • Nhận diện và kiểm soát được những tác động để mối quan hệ cố vấn thành công
 • Vận dụng các kỹ năng cơ bản vào buổi đào tạo, huấn luyện nhân viên
 • Đánh giá được hiệu quả đào tạo với mô hình Kirkpatrick

NỘI DUNG CHI TIẾT

Số lượng video bài học: 39

Những khái niệm căn bản về huấn luyện và đào tạo

 • Lợi ích của huấn luyện nhân viên
 • Cố vấn có lợi gì cho quản lý
 • Phân biệt huấn luyện viên trực tiếp và huấn luyện viên trợ giúp
 • Phân biệt huấn luyện viên và cố vấn

Các phương pháp, kĩ thuật tổ chức huấn luyện và đào tạo đã được chứng minh

 • Quy trình huấn luyện hiệu quả
 • Chuẩn bị việc huấn luyện sao cho tốt
 • Tổ chức tốt thảo luận khi huấn luyện
 • Đặt mục tiêu SMART
 • Lập kế hoạch huấn luyện nhân viên

Nâng cao năng lực huấn luyện và đào tạo

 • Sử dụng mô hình suy nghĩ để huấn luyện nhân viên của bạn
 • Nhân viên của bạn đang cần huấn luyện kỹ năng hay tư duy
 • Các bước để chuyển giao kỹ năng hiệu quả cho nhân viên của bạn
 • Các bước để huấn luyện tư duy cho nhân viên của bạn
 • Để trở thành người huấn luyện hiệu quả

HỌC PHÍ CỦA KHÓA HỌC LÀ 780.000VNĐ

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC

BẠN CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA