LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Nhận thức rõ dịch vụ nội bộ tác động đến việc cung cấp dịch vụ bên ngoài như thế nào
 • Xác định được khách hàng nội bộ và bên ngoài
 • Xác định được các yếu tố tạo nên giá trị cho khách hàng
 • Tạo ra liên kết giữa dịch vụ và kết quả
 • Chăm sóc tốt cho bản thân trong khi chăm sóc cho người khác
 • Xác định được nhu cầu của khách hàng nội bộ và bên ngoài
 • Biết cách thực sự lắng nghe khách hàng, không chỉ nghe vấn đề của họ
 • Phát triển các chiến lược để hỗ trợ khách hàng hiện tại
 • Giúp nhóm hoặc nhân viên của bạn cung cấp dịch vụ tuyệt vời và sáng tạo với những ý tưởng mới

THông tin khóa học

Học phí của khóa học là 780.000 VNĐ

Số lượng video bài học: 28

NỘI DUNG CHI TIẾT

Số lượng video bài học: 28

Những khái niệm căn bản về dịch vụ khách hàng

 • Dịch vụ khách hàng là gì?
 • Phân biệt khách hàng nội bộ và bên ngoài
 • Những hình thức tương tác với khách hàng
 • Khách hàng của bạn là ai?
 • Bạn tác động đến thế giới quan của khách hàng như thế nào

Nâng cấp dịch vụ khách hàng của tổ chức

 • Tiêu chuẩn dịch vụ của khách hàng
 • Kỳ vọng của khách hàng
 • Tạo kết nối cảm xúc đến thế giới của khách hàng
 • Giữ khách hàng trong tâm trí
 • Đồng nghiệp cũng là đối tác
 • Cải thiện sự bền bỉ của bản thân
 • Nhìn nhận mọi việc qua lăng kính khác
 • Nói về thành tích của bạn như thế nào?

Xây dựng văn hoá dịch vụ trong doanh nghiệp của bạn

 • Những chiếc cờ-lê của những người anh hùng
 • Tạo lợi thế cạnh tranh cho tổ chức
 • Lan tỏa tư duy dịch vụ trong tổ chức
 • Tuyển dụng những chuyên gia dịch vụ

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC