LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Đối với người học

  Cung cấp lộ trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới từ chuẩn bị tới thực hành, cách thức thực thi và đáp ứng với văn hoá doanh nghiệp

 • Đối với doanh nghiệp

  Lãnh đạo đồng bộ được hoạt động đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, đảm bảo một hệ thống ngôn ngữ chung khi thảo luận, hợp tác trong nội bộ doanh nghiệp với chi phí không quá cao

THông tin khóa học

 • Đối tượng

  Nhân viên mới đi làm mong muốn hòa nhập nhanh với văn hóa công ty

 • Thời lượng

  2 tháng (5 giờ học video, 16 bài tập thực hành)

 • Học phí

  699.000 VNĐ