Covid 19 tạo áp lực phải chuyển đổi số nhanh hơn

Các công ty kỹ thuật số đang đổi mới và phát triển các nền tảng cho các dịch vụ trực tuyến. Đại dịch coronavirus (COVID-19) đã gây ra yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số. Covid-19 đặt ra những thách thức đáng kể … Đọc tiếp Covid 19 tạo áp lực phải chuyển đổi số nhanh hơn