5 ví dụ về Chuyển đổi đào tạo ITL sang đào tạo hỗn hợp hoặc trực tuyến hiệu quả

5 ví dụ về Chuyển đổi đào tạo ITL sang đào tạo hỗn hợp hoặc trực tuyến hiệu quả

Đánh giá xem đâu là cách đúng đắn khi chuyển đổi chương trình đào tạo với giảng viên - ILT (Instructor-Led Training - Đào tạo với Giảng viên) sang dạng đào tạo trực tuyến (online training) hoặc…
QUAN ĐIỂM MỚI VỀ 70:20:10
Cách đo lường hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến và tạo ROI tích cực

Cách đo lường hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến và tạo ROI tích cực?

,
Sự thật là khả năng học hỏi hoặc hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến có tác động đến ROI, nên việc đo lường của nó là điều cần thiết. Bài viết này đưa ra cách bạn có…
Cách phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) thành công

Cách phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) thành công

Giống như tên gọi của nó, Phân tích nhu cầu đào tạo  (Training Needs Analysis- viết tắt: TNA) là xuất phát điểm quan trọng để xác định khoảng cách ( hay sự thiếu hụt) hiện có nhằm đánh giá…
Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả cho nhân viên

Lập kế hoạch đào tạo nhân viên mới hiệu quả

Những việc nên và không nên khi lên kế hoạch đào tạo nhân viên hiệu quả  Hội nhập hiệu quả có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm cho nhân viên mới. Vì vậy, đây là 5 thực hành tốt…