Cách đo lường hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến và tạo ROI tích cực?

,
Cách đo lường hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến và tạo ROI tích cực

Sự thật là khả năng học hỏi hoặc hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến có tác động đến ROI, nên việc đo lường của nó là điều cần thiết. Bài viết này đưa ra cách bạn có thể dự đoán, đo lường và xác thực khả năng học tập hoặc hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến tại doanh nghiệp của mình.

Khả năng học hỏi hay hiệu quả học tập của các khóa đào tạo trực tuyến là gì? Nó có thể được định nghĩa bằng mức độ dễ dàng và tốc độ mà người học có thể nắm bắt thông tin, kiến thức và kỹ năng cần thiết. Có một khía cạnh liên quan mà bạn cần lưu tâm, đó là phạm vi của khả năng học hỏi. Khi khía cạnh này được đo lường, chúng ta có thể đánh giá tiến trình từ thu nhận kiến thức đến ứng dụng được phản ánh là hiệu suất đạt được.

Phạm vi đánh giá khả năng học hỏi có thể được xem xét theo hai cách:

 • Khả năng học hỏi ban đầu: Khả năng học hỏi ban đầu áp dụng cho hiệu suất trong một khoảng thời gian sử dụng ngắn hạn.
 • Khả năng học hỏi mở rộng: Khả năng học hỏi mở rộng áp dụng cho sự thay đổi hiệu suất theo thời gian.

Tầm quan trọng của khả năng học tập hay hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến là gì?

Tầm quan trọng của khả năng học hỏi là rõ rệt. Chỉ những khóa học được thiết kế tốt với khả năng học tập phù hợp mới có thể giúp người học thể hiện tốt và giúp các tổ chức đạt được mục tiêu của họ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người học mất tới 40% thời gian của họ do những “trải nghiệm khó chịu” với các khóa học. Các nguyên nhân phổ biến là các tính năng bị thiếu, khó để tìm, không thể sử dụng, và không liên quan của khóa học.

Tương tự, một nghiên cứu được thực hiện bởi Federico Borges cho thấy người học bị thất vọng vì nhiều lý do bao gồm chiến lược học tập được sử dụng, thiếu phản hồi kịp thời, văn hóa công ty, thiết kế tài liệu học tập, v.v.

Khả năng học có ảnh hưởng đến sự tính toán của ROI trong đào tạo không? Đây là tác động trực tiếp hay gián tiếp?

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với mô hình đánh giá Kirkpatrick, như được chỉ ra dưới đây:

 • Cấp độ 1 – Phản ứng của người học – Khóa học có phù hợp, hữu ích và đáng để tôi dành thời gian không?
 • Cấp độ 2 – Học tập – Khóa học có dẫn đến tăng kỹ năng/kiến thức không? Khóa học có đáp ứng mức độ nhận thức cần thiết không?
 • Cấp độ 3 – Áp dụng học tập – Có cải thiện hiệu suất hoặc thay đổi hành vi dựa trên việc học không?
 • Cấp độ 4 – Tác động kinh doanh – Có một giá trị hữu hình và rõ ràng sau khi chương trình đào tạo không?

Mô hình này có thể được mở rộng để đo lường ROI khi đào tạo bằng cách đưa ra lợi ích về tài chính khi đạt được cấp độ 4 (tác động kinh doanh).

Tác động của khả năng học tập đối với ROI lên việc đào tạo: Khả năng học hỏi và hiệu quả học tập tác động đến từng cấp độ của mô hình Kirkpatrick, cuối cùng giúp bạn tối đa hóa ROI khi đào tạo.

Đặc biệt:

Khả năng học tập tác động trực tiếp đến cấp độ 1 và 2, và cho phép sự áp dụng học tập ở cấp độ 3. Một khi ba điều này được thực hiện, tác động kinh doanh có thể sẽ được đáp ứng. Sau đó, ROI từ đào tạo có thể được tính toán (đưa ra tác động kinh doanh đến lợi ích về tiền).

Điều này thực sự hoạt động như thế nào để tác động đến ROI?

 • Trải nghiệm người dùng tốt và có ý nghĩa hơn sẽ  làm tăng sự gắn bó cho việc học.
 • Nó cũng làm tăng động lực học tập của người học để tham gia khóa học dẫn đến tỷ lệ hoàn thành cao hơn.
 • Khi những điều này phù hợp, bạn có thể kỳ vọng thấy một ứng dụng học tập tăng lên và điều này sẽ dẫn đến tác động mong muốn được học đối với người học và doanh nghiệp.
 • Bằng cách đánh giá các khóa học trực tuyến của bạn về khả năng học tập, bạn có thể dự đoán tác động của nó cũng như xác định các biện pháp để tăng cường nó. Điều này sẽ đi một chặng đường dài trong việc đạt được ROI tích cực trong chi tiêu cho việc đào tạo của bạn.

LƯU Ý: Xác thực kinh nghiệm học tập là rất quan trọng trong xác định ROI khi đào tạo. Theo đề xuất của Keri Bennington từ trường kinh doanh UNC Kenan-Flager trong một báo cáo: “Các biện pháp ROI nên liên quan đến hiệu suất sau khi học và phát triển kinh nghiệm, và theo một số người – gắn với một con số cụ thể. Ví dụ, thời gian tiết kiệm hoặc tăng sản lượng (hoặc cả hai) do hiệu suất được cải thiện sau khi tham gia vào chương trình phát triển, và sau đó có thể được so sánh với một con số cụ thể nào đó.”

Khả năng học hỏi có thể được đo lường?

Có, khả năng học hỏi hoặc hiệu quả học tập của các khóa học trực tuyến có thể đo lường được nhưng có một số thách thức liên quan đến bài tập này:

 • Có một “mê cung” của các tham số ảnh hưởng đến nó.
 • Thêm vào đó, khối lượng các tham số có thể ảnh hưởng đến khả năng học hỏi là thách thức thứ hai mà không phải tất cả các tham số đều có thể đo lường được.
 • Ý nghĩa của từng tham số thay đổi với từng loại hình đào tạo.
 • Cuối cùng, phản hồi có thể khách quan (dễ thực hiện) cũng như chủ quan (thường khó khắc phục)

Cách mà EI Design đo lường khả năng học hỏi?

Mặc dù trên thực tế, đo lường khả năng học hỏi là một yêu cầu cao, EI Design dã cung cấp một khung duy nhất mà bạn có thể sử dụng để dự đoán, đo lường và xác thực khả năng học của các khóa học trực tuyến (cho các khóa học mới hoặc cũ).

Cách tiếp cận: EI Design bắt đầu nghiên cứu của mình bằng cách xem xét các khối xây dựng khác nhau của khóa học và cách người học xem hoặc tương tác với chúng. Sử dụng các khối này, họ đã tạo ra 6 đo lường mà vạch ra cho từng khối để đánh giá khả năng học tập hoặc hiệu quả học tập như được chỉ ra đây:

 • Số liệu 1: Thiết kế giao diện.
 • Số liệu 2: Thông tin và hướng dẫn khóa học (điều hướng).
 • Số liệu 3: Cấu trúc nội dung (để đáp ứng mức độ nhận thức cần thiết).
 • Số liệu 4: Hiệu suất tác vụ (để tương tác và học hỏi).
 • Số liệu 5: Tính khả dụng (kinh nghiệm tổng thể).
 • Số liệu 6: Phản hồi về các yếu tố thiết kế.

Đo lường: Bộ khung này cũng cho phép tự động gán mức độ quan trọng dựa trên bản chất của khóa học, nội dung hoặc người học. Sau đó, chỉ số khả năng học tập tổng hợp được tạo ra.

Hãy xem một ví dụ về chỉ số khả năng học tập của một khóa học hiện tại và cách thúc đẩy nó bằng việc nâng cao thông qua các hướng dẫn về khả năng học hỏi của chúng tôi.

Sự xác thực: Điều này có thể được xác nhận bởi người học và phản hồi có thể được sử dụng để nâng cao thiết kế học tập hơn nữa, nếu cần.

Hãy xem một số báo cáo cho thấy khóa học đã diễn ra như thế nào với người học (xác thực dự đoán khả năng học).

Bạn có thể sử dụng bộ khung như thế nào để tối đa hóa ROI khi đào tạo?

Bạn có thể sử dụng bộ khung của để dự đoán khả năng học tập của các khóa học bạn đang phát triển. Bạn cũng có thể sử dụng nó để đánh giá khả năng học của các khóa học cũ và sau đó cải tiến nó. Thông qua khung học tập của EI Design, bạn sẽ có thể:

 • Truy cập vào một phương pháp đã được dự đoán để xây dựng khả năng học trong các khóa học mới của bạn.
 • Sử dụng nó để đánh giá khả năng học cho các khóa học hiện tại của bạn: Bạn có thể dự đoán các vấn đề làm giảm hiệu quả học tập và cản trở hiệu suất, từ đó đẩy chỉ số khả năng học lên các mức cần thiết.
 • Xác thực các giả định của bạn với người học: Bạn có thể kiểm tra xem các khóa học của bạn có vượt qua bài kiểm tra bằng cách xác thực với những người học tác động của các khóa học.
 • Nắm được những hiểu biết quan trọng cho các can thiệp học tập trong tương lai có thể nâng cao hiệu quả của chương trình đào tạo và hiệu suất cho người học.
 • Cải thiện khả năng duy trì học tập và đáp ứng mức độ nhận thức như đã được hướng dẫn.

Với những điều này, bạn sẽ có thể có được sự rõ ràng hơn về lợi ích có thể đạt được cho người học cũng như doanh nghiệp và tối đa hóa ROI khi đào tạo.

Khung học tập của EI Design có thể giúp các nhóm học tập và phát triển như thế nào?

Các nhóm học và phát triển có thể sử dụng khung khả năng học tập của EI Design để:

 • Dự đoán, đo lường và liên tục nâng cao hiệu quả học tập của các khóa đào tạo.
 • Có một khuôn khổ mạnh mẽ để không ngừng cải thiện việc học tập và hiệu suất.
 • Có một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến trải nghiệm người dùng trong học tập (phản hồi của người học).
 • Thể hiện tác động tích cực lên ROI trong đào tạo.

Hy vọng bài viết này cung cấp về cách bạn có thể đo lường và nâng cao khả năng học tập hoặc hiệu quả học tập của các khóa đào tạo trực tuyến của mình, và cách dự đoán và xác thực khả năng học tập từ học viên để xem liệu bạn có đang nhắm đúng mục tiêu hay không. 

Nguồn: eidesign.net