Khi nghiên cứu về các nhà quản lý, Agilearn nhận thấy rằng sự uy tín là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Họ luôn nghĩ đến việc nhân viên tin tưởng mình hay không, có cái nhìn tích cực hay tiêu cực về mình. Với những người trong vai trò lãnh đạo, việc tạo dựng hay thiết lập lại uy tín là vô cùng quan trọng và không hề đơn giản.

Sau quá trình xem xét, đánh giá và nghiên cứu, Agilearn xác định ba yếu tố là nền tảng để các nhà quản lý nâng cao mức độ tin cậy của nhân viên đối với mình:

1. Xây dựng những mối quan hệ tích cực

Sự tin tưởng vào một nhà quản lý một phần đến từ khả năng tạo ra các mối quan hệ tích cực với cá nhân hay đội nhóm. Để làm được điều này, một nhà lãnh đạo phải:

 • Theo sát những vấn đề và mối quan tâm của các thành viên.
 • Biết cân bằng mối quan tâm của cá nhân với tập thể chung.
 • Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên.
 • Biết cách giải quyết xung đột cá nhân.
 • Trung thực và đưa ra phản hồi hữu ích.

2. Khả năng phán đoán tốt, chuyên môn cao

Một yếu tố khác để đánh giá về việc nhân viên có tin tưởng một nhà quản lý hay không là mức độ chuyên môn của người quản lý đó. Người đó phải hiểu biết rất rõ những khía cạnh kỹ thuật của công việc cũng như sở hữu chiều sâu kinh nghiệm. Điều này có nghĩa:

 • Nhà quản lý có khả năng phán đoán tốt khi đưa ra quyết định.
 • Ý tưởng và ý kiến được mọi người tin tưởng.
 • Nhân viên ngay lập tức hình dung, triển khai những hành động sau khi ý kiến ​của quản lý được đưa ra.
 • Kiến thức và chuyên môn góp phần quan trọng để đội ngũ đạt được kết quả tốt.
 • Có khả năng dự đoán và phản ứng nhanh với các vấn đề.

3. Sự nhất quán

Yếu tố cuối cùng tạo nên sự uy tín của nhà quản lý là mức độ biến lời nói thành hành động (nói là làm). Nhân viên sẽ có niềm tin lớn nếu lãnh đạo của họ:

 • Là hình mẫu và tấm gương tốt.
 • Tôn trọng những gì đã cam kết và giữ lời hứa.
 • Sẵn sàng vượt qua giới hạn.

Trích trong “The 3 Elements of Trust” – Harvard Business Review